Oscar’s Grind Roulette strategi

Roulette system


banner


Oscars Grind er endnu en spændende strategi velegnet til roulette, hvor du har gode chancer for positive spilsessioner. Dette roulettesystem er bygget op omkring positiv progression, hvor du øger din indsats, når du vinder. Målet er blandt andet, at holde dine tab nede, når du løber ind i en dårlig stime, samt øge dine gevinster, når du rammer en god stime. På denne måde har du muligheden for at indhente dine tab meget hurtigere, og ikke mindst få vendt dit minus til et plus. Den har flere ligheder til Parolis strategi, men der er også nogle elementære forskelle.

Oscars Grind er et forholdsvis nyt system, som først slog igennem omkring 1965, hvor det blev nævnt i en guide til casinospillere af Allan Wilson. Navnet stammer fra en professionel gambler ved navn Oscar, som havde en meget seriøs tilgang til spillet. Han registrerede alle sine resultater, og da Wilson så disse resultater, genkendte han et interessant mønster. Ved hjælp af en computersimulering blev dette system testet 280.000 gange. Testen viste positive resultater, hvilket tydede på, at det Oscar havde gang i faktisk var en reel roulette strategi med fornuftige tanker bag. Allan Wilson lavede dog også et par vigtige noter undervejs, hvor han blandt andet bemærkede, at testen ikke tog hensyn til hverken budget eller indsatsstørrelser.

Nedenfor kan du, hvordan Oscars Grind anvendes i praksis, samt læse om, hvilke fordele og ulempe dette spilsystem fører med sig.

Sådan spiller du Roulette med Oscars Grind strategi

Systemet er bygget op omkring væddemål, som har en 1:1 tilbagebetaling, eller tæt herpå. Det er et vigtigt element for spilsystemet. Væddemål af denne art i roulette kan være rød eller sort, højt eller lavt, eller lige eller ulige.

Oscars Grind er bygget op omkring sekvenser, hvor formålet ved disse sekvenser er, at opnå en nettogevinst svarende til det, der kaldes for 1 enhed. 1 enhed svarer til en standard indsats, som fastlægges før du går i gang med at spille. En standard indsats fastlægges ud fra den bankrulle, som du har til rådighed. Jo større del af din samlede bankrulle, der spilles for som standard indsats, jo større er risikoen også. Det anbefales, at du aldrig bruger mere end 5 % af din samlede bankrulle som standard indsats. Har du derfor en bankrulle på 1000 kroner, er det en god idé, at du ligger på mellem 10 og 50 kroner, som standard indsats, og aldrig over 50 kroner.

I nedenstående eksempel spiller vi med en standard indsats på 10 kroner. Vinder du første indsats, så er du 10 kroner i plus, og sekvensen slutter. Det er først når der lægges ud med et tab, at sekvenser kan blive længere, da man i så fald skal ud og hente det tabte tilbage. I sekvensen nedenfor tages der eksempel i, at vi løber ind i en dårlig stime til at starte med:

Eksempel: En længere sekvens som begynder med et tab
Runde Indsats Gevinst Tab Resultat Aktivitet
1 10 X -10 Indsats uændret
2 10 X -20 Indsats uændret
3 10 X -30 Indsats uændret
4 10 X -40 Indsats uændret
5 10 X -30 Indsats uændret
6 20 X -10 Indsats hæves til 2 enheder
7 20 X +10 Sekvensen slutter

Uddybende forklaring:

I vores eksempel kan du altså se, at vi lægger ud med at tabe de første 4 indsatser vi laver, hvilket giver et minus på 40 kroner, da vores indsatser forbliver uændret. Indsats nummer 5 giver en gevinst, hvilket aktiverer vores strategi, og vi forhøjer vores indsats til 20 kroner, eller 2 enheder, om du vil. Du hæver ikke indsatsen denne gang, men spiller videre med de 20 kroner som indsats, og den følgende gevinst betyder, at du kommer i plus. Helt nøjagtigt et plus på 10 kroner. Herefter slutter sekvensen, da hele strategien handler om, at ramme profit på præcis 1 enhed.

Hvis du er bekendt med Paroli strategien, så kan du nikke genkende til lidt af det samme mønster – Oscars Grind har også til formål, at udnytte sekvenser med flere sammenhængende gevinster, når den skal kompensere for tidligere tab. Som du kan se i eksemplet ovenfor, så hæves indsatsen kun, hvis det er nødvendigt for at opnå en fortjeneste på 1 enhed. Hvis den nuværende indsats er nok for at opnå en fortjeneste på 1 enhed, så forbliver den uændret. Når man bruger Oscars Grind i praksis, så er det vigtigt hele tiden, at have styr på sin samlede bankrulle.

Fordele ved Oscars Grind

En af de største øjensynlige fordele ved Oscars Grind er, at det er et spilsystem, som holder risikoen nede, da det er forholdsvist små indsatser. Selvom man ved tab vil opleve stigninger i indsatserne, så tager det aldrig overhånd, da det er en del af roulette strategien. Oscars Grind Roulette System har netop ordet ”grind”, da det er en langsommelig proces i målet om, at opnå profit. Det tager tid, hvilket også kan være godt, da man får mere spænding for pengene. Logikken bag Oscars Grind er, at når du rammer ind i 3-4 gevinster i streg, så er det nok for at kompensere for tidligere tab.

Du kan stadig ramme profit på trods af, at du har flere tabende runder end du har vindende. Det giver Oscars Grind nogle klare fordele end hvis du spiller tilfældigt.

Ulemper ved Oscars Grind

Som skrevet i indledningen, så udarbejdede Allan Wilson dette spilsystem ud fra forudsætningen af, at man havde en ubegrænset bankrulle, og samtidig heller ikke tager hensyn til indsatser. Det kan altså medføre det store problem, at du mister hele din bankrulle, hvilket selvfølgelig på ingen måde er optimalt, og slet ikke, når man arbejder for at få en kortsigtet profit på 1 enhed. Endvidere, så er der selvfølgelig også den problematik, at huset fortsat har en lille fordel på roulettehjulet, i form af det grønne 0, som der er i alle slags roulettespil.

Kan Oscars Grind bruges i praksis?

Oscars Grind er en god roulette strategi at bruge, hvis du er på jagt efter en kortsigtet og lav profit, hvor risikoen er meget lille. Den langsommelige proces øger også underholdningen, da den giver mere spil og spænding. Spilsystemets indsatser løber ikke løbsk, som det fx godt kan gøre i Martingale. Der er klare fordele og ulemper ved Oscars Grind, men i 1965 blev det bevist, at den godt kan anvendes.


Roulette Strategier